Disclaimer

Algemeen

Werbeagentur Hengstmengel, hierna te noemen Soldenoostenrijk.nl, verleent u hierbij toegang tot www.soldenoostenrijk.nl en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Soldenoostenrijk.nl en derden zijn aangeleverd.

tui wintersport banner

Soldenoostenrijk.nl behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op www.soldenoostenrijk.nl is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten.

Beperkte aansprakelijkheid

De op www.soldenoostenrijk.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid.
Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Soldenoostenrijk.nl.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Soldenoostenrijk.nl en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Soldenoostenrijk.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van www.soldenoostenrijk.nl op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken, indien daarbij verwarring kan ontstaan over de afkomst van het materiaal.

sunweb lastminutes banner

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.